Filosofien

Hos Sybergkvæg er det essentielt, at dyrene har et godt, sundt og naturligt liv, imens de lever. Dyrene kommer ikke udelukkende til verden for at blive slagtet, men hjælper med at holde beplantningen nede på de områder, hvor de græsser. Dyrevelfærd er en mærkesag for os, og det definerer alt, hvad vi gør.

Hos os er kød ikke bare kød – formålet med Sybergkvæget er først og fremmest, at de bidrager til at pleje økosystemet i og omkring Sybergland. Kvægracen græsser og går udenfor i den fri natur hele året, hvor de trives bedst.

Det betyder, at dyrene har et godt, rigt og langt liv, hvor de ikke blot fodres for at blive slagtet. Sybergkvæget udgøres primært af Skotsk Højlandskvæg, som er en ekstensiv kødkvægrace. Det betyder, at det tager lang tid for dem at blive slagtemodne.

Dyrene skal have lov til at vokse af sig selv på baggrund af deres naturlige kost, der primært består af græs, urter og anden beplantning i området. Det sikrer en langsom, men naturlig vækst, der igen bidra til at højne dyrevelfærden.

For os er det væsentlige, at dyrene har det godt, imens de lever. Dét, mener vi, er det eneste rigtige – og samtidig giver det et langt bedre resultat, når dyrene slagtes. Sybergkvæg er derfor også en opfordring; når vi behandler dyrene ordentligt, kan det smages i kødet.

Vi skal spise mindre, men bedre kød

Vi kan kun løse de klimaudfordringer, vi står overfor, ved at omlægge måden, hvorpå vi forbruger kød. Vi skal spise mindre, men bedre kød, og vi skal sikre, at vores dyr har en bedre velfærd, mens de lever.

Det kan vi blandt andet gøre ved at lade dem gå på uplejede græsarealer, marker og enge. Her kan de hjælpe med at holde beplantningen nede uden brug af sprøjtemidler og kemikalier. Det bidrager til en øget biodiversitet, der er til gavn for både dyr og planter – og dermed også os mennesker.

Med Sybergkvæg forsøger vi at skabe et bæredygtigt landbrug. Et landbrug, der naturligvis skal give godt kød, men først og fremmest sikre dyrene et godt og meningsfuldt liv til gavn for dem, naturen og os.

Bindeled mellem mennesker og dyr

Kvæget udfører naturpleje, der er med til at sikre en god biodiversitet, der gavner levesteder for truet dyre- og planteliv. Vores dyr går på enge, som hverken bliver sprøjtet, plejet eller gødet, så der kan lagres store mængder af CO2 i jorden.

På den måde forsøger vi at bidrage til et bedre klima, samtidig med at vi støtter bedre dyrevelfærd. Vi ønsker at skabe bindeled mellem menneskene og vores dyr – forståelsen for det arbejde, dyrene udfører, er utroligt vigtigt, hvis vi skal løse klimaudfordringerne.

Vi har ofte studerende på besøg, som vi formidler vores erfaringer til. Peter er uddannet naturforvalter, og den viden, han har med i bagagen, bruger han, når han skal videreformidle det gode budskab.

Slagtning med omtanke

Vores dyr bliver født på vores jorde, og det er også her, de ender deres gode, naturlige og lange liv. Det er det eneste rigtige, både hvad angår dyrevelfærd, klima og kvaliteten af kødet. Vi slagter selv vores dyr, og hele slagteprocessen foregår manuelt på vores egne marker.

Når slagtningen er overstået, hænges kødet til modning i minimum 21 dage for at sikre den absolut bedste kvalitet. Vi anvender krogmodning, der er en tidskrævende proces, men til gengæld giver den et bedre resultat end eksempelvis vakuummodning.

Vi ønsker at opfordre og inspirere til, at vi som landbrug afsætter flere ressourcer til kødproduktion. Ordentligt kød er en luksusvare – til gengæld kan vi spise det med god samvittighed, fordi dyrene har haft et godt, naturligt, langt og indholdsrigt liv.

Vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål

Hos Sybergkvæg ønsker vi at vise, at man kan kombinere kvalitet, bæredygtighed og dyrevelfærd uden at skulle gå på kompromis med sin levestandard. Vi ønsker at inspirere til en mere bæredygtig livsstil gennem forbedret dyrevelfærd, omtanke for naturen og højere kvalitet af fødevarer. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med FN’s 11., 12. og 15. verdensmål.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vores kommer til verden på vores enge, og det er også her, de ender deres dage. Når dyrene er slagtet, bliver de udskæringerne solgt i vores gårdbutik, der ligger i forlængelse af gården. Størstedelen af vores kunder er lokale borgere, hvorfor vi ikke er afhængige af at eksportere vores kød til udlandet.

Vi ønsker at støtte lokalsamfundet, og generelt er vores holdning, at man ikke bør importere flere fødevarer end højest nødvendigt. Vi skal spise flere lokale råvarer, hvis vi skal kunne sikre god dyrevelfærd, bæredygtige byer og sammenhængende lokalsamfund.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hos Sybergkvæg ønsker vi at bidrage til bedre dyrevelfærd gennem mere ansvarligt forbrug og produktion. Vi ønsker at være bindeled mellem mennesker og dyr, og vi har ofte studerende på besøg, som vi efter bedste evne formidler vores erfaringer til.

Det er vigtigt, at vores dyr ikke alene kommer til verden med dét formål at blive slagtet – de skal have det godt, imens de lever. Vi skal spise mindre, men bedre kød, og vi skal være bevidst om, hvordan vores forbrug påvirker klimaet, dyrene og naturen.

Verdensmål 15: Livet på land

Sybergkvægene udfører naturpleje, der er med til at sikre en god biodiversitet og dermed også levesteder for truet plante- og dyreliv. Vores dyr går udenfor hele året, hvor fotosyntesen og græsset hver dag optager store mængder CO2 og binder det i jorden som humus og kulstof.

Vores enge bliver hverken plejet, sprøjtet eller gødet. Det er alene kvægene, der sørger for at holde beplantningen nede, og på den måde opretholdes økosystemer og biodiversiteten i området. Samtidig betyder det, at der kan lagres store mængder af CO2 i jorden.

Bestil kød

Vi slagter flere gange i løbet af året og sælger kødet i mindre partier af 15-20 kg.
Ønsker du, at komme på vores “kødliste”, og få besked som en af de første, når vi har kød til salg, så skriv dig op her:

Tilmeld kødliste

Fordi kød ikke bare er kød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev